ylzzcom永利总站

欢迎访问大学ylzzcom永利总站ylzzcom永利总站官方网站!

关于公布2021-2022学年研究生“三助一辅”岗位聘用结果的通知

各用人单位及研究生:

按照校人事处根据各单位缺编情况核定的三助一辅岗位,经研究生本人申请,导师同意,ylzzcom永利总站审定,现将2021-2022学年“三助一辅”岗位聘用结果予以公布,请各受聘研究生于10月25日准时到各聘用部门报到。如有特殊情况不能及时到岗需和聘用部门联系,否则视为放弃,ylzzcom永利总站(党委研究生工作部)将重新聘用。

特此通知

附:ylzzcom永利总站2021年三助一辅岗位聘用结果汇总表

 

                                        ylzzcom永利总站党委研究生工作部

                                           202110月22

 

 

ylzzcom永利总站-新永利总站xyl112